UCHWAŁA Nr 212/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 212/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 30 maja 2012 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do złożenia wniosku o przyznanie dotacji przez Naczelną Izbę Lekarską
na organizację szkoleń


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 5 pkt 23, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219, poz. 1708) i uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej nr 2/2010 z dnia 13.01.2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w związku z uchwałą nr 15/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach wniosku o przyznanie dotacji przez Naczelną Izbę Lekarską na organizację następujących szkoleń:
- „Zakażenia HIV i AIDS- co każdy lekarz i lekarz stomatolog na ten temat wiedzieć powinien”, które odbędzie się 6.11.2012 r.
- „Postępowanie w przypadku zakażeń wirusami hepatotropowymi: -zakażenia wirusami HAV, HBV, HCV, -zakażenia innymi wirusami” które odbędzie się 27.11.2012r.
- „Śląska Konferencja Medycyny Estetycznej”, która odbędzie się 13.10.2012 r.
- „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych według aktualnych wytycznych”, które odbędzie się w październiku 2012 r.
- „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci według nowych wytycznych”, które odbędzie się w październiku 2012 r.
- „Zaawansowany kurs z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych”, które odbędzie się 11.10.2012r.
- „Resuscytacja krążeniowo- oddechowa noworodków i niemowląt”, które odbędzie się 11.09.2012 r.
- „Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w teorii i praktyce – kurs podstawowy”, które odbędzie się w październiku 2012 r.
- „Kurs podstawowy USG”, które odbędzie się 7.12.2012 r.
- Język angielski, który odbędzie się październik 2012-czerwiec 2013 r.
- „Zimowe spotkania ze stomatologią. Od juniora do seniora”, które odbędzie się 14.12.2012 r.
- „Crown-down_ współczesny kanon opracowywania kanałów korzeniowych. Kompendium wprowadzające do codziennego stosowania aktualnych standardów w endodoncji”, które odbędzie się 28.09.2012 r.
- „Współpraca zespołów stomatologicznych kluczem do doskonałej organizacji pracy gabinetu”, które odbędzie się 2.10.2012 r.
- „Akademia umiejętności społecznych (AUS) dla lekarzy. Asertywność”, które odbędzie się w październiku 2012 r.
- „Zarządzanie czasem w praktyce lekarza i lekarza stomatologa”, które odbędzie się w październiku 2012 r.
- „Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne lekarza w sytuacjach konfliktowych- kurs wyjazdowy”, które odbędzie się w listopadzie 2012 r.
- „Postępy w chorobach wewnętrznych. Kurs atestacyjny, podsumowujący.”, które odbędzie się 10-28.09.2012 r.

§2

Nadzór nad niniejszą uchwałą powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              Sekretarz                                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                                   Jacek Kozakiewicz
 

Do wiadomości:
- a/a
- Główna Księgowa
- Ośrodek Kształcenia Lekarzy
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-05-30
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-22
Ilość odsłon artykułu 5363