UCHWAŁA Nr 204/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 204/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 marca 2019 r.

 

w sprawie: zgody na zbycie przez Śląską Izbę Lekarską udziałów w April Polska Medbroker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018) w związku z uchwałą ORL Nr 48/2018 z dnia 20.06.2018r. , postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na zbycie przez Śląską Izbę Lekarską 5 (słownie: pięciu) udziałów
w April Polska Medbroker Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) na rzecz Sławomira Apelskiego za kwotę 10.000 zł
(2.000 zł za jeden udział).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                 Skarbnik                                                                                Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jan Cieślicki                                                                        Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-03-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-02
Ilość odsłon artykułu 167