UCHWAŁA Nr 208/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 208/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 marca 2019 r.

 

w sprawie: wykazywania w sprawozdaniach do MZ kosztów


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), do czasu ustalenia z MZ nowych zasad sprawozdawania postanawia:

§1

Wykazywać w sprawozdaniach do Ministra Zdrowia koszty czynności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego w sprawach, których przedmiotem są niezapłacone składki członkowskie, z wyjątkiem spraw,
w których OSL wydał orzeczenie o ukaraniu i obciążeniu kosztami postępowania.

§2

Zobowiązać Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

 

               Skarbnik                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                          Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-03-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-02
Ilość odsłon artykułu 183