UCHWAŁA Nr 285/2019 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 285/2019

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 251/2019 z dnia 3.04.2019r. w sprawie przeznaczenia
środków finansowych na udział w konferencji

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018r. poz. 168), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Zmienia się postanowienia §1 uchwały nr 251/2019 Prezydium ORL w Katowicach z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na udział w konferencji w następujący sposób:

„Wyasygnować kwotę 5.500 zł - ze środków Komisji Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu - na udział Aleksandry Sommerlik-Biernat i Anny Lis-Święty w IV Konferencji Zdrowia Publicznego Grupy Wyszehradzkiej w Debreczynie (Węgry) w dniach 25-26.04.2019r.”

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Skarbnik                                                                           Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                                  Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-04-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-14
Ilość odsłon artykułu 172