UCHWAŁA NR 3/2019 XXXIX OZL

 UCHWAŁA NR 3/2019


XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 29 marca 2019 r.

 

w sprawie: wyboru i zadań Przewodniczącego i Prezydium XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach


XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §5 pkt. c regulaminu obrad XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2019 Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 29.03.2019 r., uchwala co następuje:

§1

Powołać Kol. Rafała Kiełkowskiego na stanowisko Przewodniczącego XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach i powierzyć mu zadania wynikające z §6 ust. 1 regulaminu obrad XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

§2

Powołać Prezydium XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach w składzie:
1. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Jacek Gawron
2. Z-ca Przewodniczącego Zjazdu – Janusz Milejski
3. Sekretarz – Gabriela Muś
4. Z-ca Sekretarza – Ryszard Szozda
5. Z-ca Sekretarza – Urszula Zimoń
6. Z-ca Sekretarza – Aleksandra Sommerlik-Biernat
7. Z-ca Sekretarza – Leszek Jagodziński

i powierzyć im zadania wynikające z §6 regulaminu obrad XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 

 

Sekretarz                                                                                 Przewodniczący

XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                   XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                          Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2019-03-29
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-15
Ilość odsłon artykułu 108