Obwieszczenie Przewodniczącego OKW w Katowicach z dnia 18.12.2009 r. - Przewodniczący OSL

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 18 grudnia 2009 r.

o wynikach wyborów Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach
oraz iceprzewodniczących Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach.


Na podstawie §49 ust. 1 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów a Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§1


W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że:

1. Przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach został wybrany:

- Stefan Stencel

2. Wiceprzewodniczącymi Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach wybrani zostali:

- Władysław Nasiłowski
- Ryszard Szozda
- Zenon Warmuziński


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2009-12-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2011-03-30
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-09-23
Ilość odsłon artykułu 6796