APEL NR 2 XXXIX OZL w sprawie: podjęcia działań w celu poprawy i obrony wizerunku lekarzy i lekarzy dentystów w mediach

 APEL NR 2

 XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 29 marca 2019 r.


do Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

 

w sprawie podjęcia działań w celu poprawy i obrony wizerunku lekarzy i lekarzy dentystów w mediach

 

XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się do Okręgowej Rady Lekarskiej z prośbą o podjęcie działań w celu poprawy i obrony wizerunku lekarzy i lekarzy dentystów w mediach.

 

UZASADNIENIE


Wobec publikacji w mediach materiałów dotyczących lekarzy, ukazujących ich w negatywnym świetle i nieodzwierciedlających pełnego stanu faktycznego, konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań mających na celu poprawę wizerunku lekarzy.

 

Sekretarz                                                                                 Przewodniczący

XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                   XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                          Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2019-03-29
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-15
Ilość odsłon artykułu 115