maj 2019

Nr uchwały

/2019

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

286

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

287-9

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

290

stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza przez lekarza po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu

291

uznania formalnych kwalifikacji lekarza dentysty, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

292

zmiana miejsca stażowego

293-300

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

301

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lekarzowi, który uzyskał obywatelstwo polskie

302-4

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

305-6

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

307

ustalenia nowego terminu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zamiany wpisu do rejestru

308

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

309

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

310

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

311

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

312

wyboru przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego

313

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

314-5

przyznania pomocy socjalnej dzieciom zmarłych członków ŚIL

316

umorzenia należności z tytułu nieopłaconej składki członkowskiej

317

zawarcia umowy na wykonanie prac elektrycznych

318

zakupu szaf

319

przeznaczenie środków finansowych na organizację sympozjum

320

przeznaczenia środków finansowych na wynajem autokarów

321

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

322-4

uznania formalnych kwalifikacji lekarza, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

325

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

326

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

327-36

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

337

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

338

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

339-42

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

343

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

344

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

345-7

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

348-50

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

351

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

352

wyboru przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego

353

zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

354

zawarcia umowy na serwis systemu alarmowego

355

zawarcia umowy na wykonanie mebli

356

zawarcia umowy na wykonanie pionu teletechniki

357

zawarcia umowy na wykonanie prac remontowych

358

uruchomienia akcji informacyjnej

 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-05-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-06
Ilość odsłon artykułu 104