czerwiec 2019

 

Nr uchwały

/2019

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

359

wpisania lekarza dentysty na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

360

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”

361

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

362

stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza przez lekarza po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu

363

stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza przez lekarza po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu

364-5

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

366

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz wydania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w związku z uzyskaniem uprawnienia do wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

367

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

368-77

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

378-87

brak uchwał ze względu na pomyłkę w numeracji

388-90

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

391

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

392

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

393

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

394

przyznania nagrody za specjalizację

395

przyznania środków finansowych na I Rodzinny Festyn Sportowy

396

usunięcia awarii wodno-kanalizacyjnej

397

zawarcia umowy na wykonanie remontu pomieszczeń na II piętrze

398

zawarcia umowy na wykonanie wymiany instalacji CO

399

zlecenia wykonania operatu wodno-prawnego wraz z kosztorysem

400

przeznaczenia środków finansowych na sfinansowanie spotkania integracyjnego

401-2

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

403-4

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

405-11

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

412

wpisania lekarza dentysty na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

413-4

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

415

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

416

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

417-8

przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka

419

zawarcia umowy na wykonanie mebli

420

zawarcia umowy na wykonanie monitoringu

421

zawarcia umowy serwisowej i zakup oprogramowania dla celów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych i ewidencji majątku

422

zawarcia umowy na wykonanie remontu pomieszczeń na V piętrze

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-06-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-06
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2019-08-06
Ilość odsłon artykułu 159