UCHWAŁA Nr 57/2019 ORL

UCHWAŁA NR 57/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. z działalności w roku 2018

 


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 219 §3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.)., w związku z art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965), postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. w Katowicach z działalności w roku 2018 w wersji stanowiącej załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                 Sekretarz                                                                                   Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                                         Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-06-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-08
Ilość odsłon artykułu 100