UCHWAŁA Nr 317/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 317/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 maja 2019 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie prac elektrycznych

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 4.060 zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt złotych) na wykonanie elektrycznego opomiarowania (montażu podlicznika energii elektrycznej) na poziomie (-)1 pomieszczeń cateringu oraz na poziomie (+)1 kuchni i trzech sal (portretowa, irlandzka i restauracyjna) w obiekcie Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć Zbigniewowi Warmus prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą PPUH „EL-ZBIG-BUD” z siedzibą w Sosnowcu.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

              Skarbnik                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

          Jan Cieślicki                                                         Tadeusz Urban

  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-05-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-17
Ilość odsłon artykułu 60