UCHWAŁA Nr 351/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 351/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 maja 2019 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2018r. poz. 168), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 617) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „RODO w działalności lekarza medycyny pracy”, który odbędzie się 26.06.2019r.
2. „Ginekologia i perinatologia w praktyce”, który odbędzie się 11.06.2019r.
3. „Postępy w gastroenterologii”, który odbędzie się 12.06.2019r.
4. „Stwardnienie rozsiane – diagnostyka i terapia – aspekty praktyczne”, który odbędzie się 806.2019r.
5. „Szczepienia ochronne dla zdrowia wszystkich”, które odbędzie się 10.06.2019r.
6. „Szczepy wielolekooporne w środowisku szpitalnym”, który odbędzie się 1.06.2019r.
7. „Badanie Compass w codziennej praktyce, którzy pacjenci mogą skorzystać najbardziej z terapii rywaroksaban + ASA”, który odbędzie się 30.05.2019r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
8. „Orzecznictwo w neurochirurgii”, który odbędzie się 5.07.2019r. – ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                        Tadeusz Urban

  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-05-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-17
Ilość odsłon artykułu 62