Obwieszczenie Przewodniczącego OKW w Katowicach z dnia 3.12.2009 r. - Przewodniczący i Sekretarz OKW

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 3 grudnia 2009 r.

o wynikach wyborów Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, Zastępcy Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach oraz Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach.


Na podstawie §3 ust. 4 Ramowego Regulaminu Okręgowej Komisji Wyborczej stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§1


W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że:

1. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach wybrany został:

- Stanisław Borysławski

2. Zastępcą Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach wybrany został:

- Marek Potempa

3. Sekretarzem Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach wybrana została:
- Ewa Grzesiak - Kubica

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisałw Borysławski 2009-12-03
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2011-03-30
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-09-23
Ilość odsłon artykułu 7024