UCHWAŁA Nr 73/2019 ORL

UCHWAŁA NR 73/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 września 2019 r.

 

w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do składu Komisji Bioetycznej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

 

Okręgowa Rada Lekarska na podstawie art. 29 ust. 4 w zw. z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 537 z późn. zm.), §3 ust. 2 pkt 1 w zw. z §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisja bioetycznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 47, poz. 480) oraz art. 5 pkt 24 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 965), w związku z wnioskiem Rektora Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach z dnia 9 sierpnia 2019 r. o wyznaczenie przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do składu Komisji Bioetycznej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, postanawia:

§1

Wyznaczyć przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do składu Komisji Bioetycznej Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach w osobie dra n. med. Krzysztofa Niteckiego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

                Sekretarz                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                           Tadeusz Urban

  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-09-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ilość odsłon artykułu 29