UCHWAŁA Nr 234/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA NR 234/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 czerwca 2012r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków na rozpowszechnianie dorobku wybitnych postaci
ze środowiska lekarskiego ŚIL


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z uchwałą nr 2/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1
1. Przeznaczyć środki pieniężne na rozpowszechnianie dorobku wybitnych postaci ze środowiska lekarskiego Śląskiej Izby Lekarskiej, polegające na przeprowadzeniu, utrwaleniu i opublikowaniu wywiadu z wybranym członkiem ŚIL.
2. Kwota dofinansowania wyniesie każdorazowo 1.700 zł brutto za wywiad.
3. Dofinansowanie zostanie przyznane ze środków pochodzących z budżetu komisji historycznej.

§2
O wyborze osoby, z która zostanie przeprowadzony wywiad, decydować będzie Komisja Historyczna.

§3
Szczegółowy zakres wywiadu określać będzie odrębna umowa z wykonawcom.

§4
Upoważnić Skarbnika ORL do realizacji niniejszej uchwały.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

               Sekretarz                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                   Jacek Kozakiewicz

 

 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-06-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-23
Ilość odsłon artykułu 5745