UCHWAŁA Nr 77/2019 ORL

UCHWAŁA NR 77/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 września 2019 r.

 

w sprawie: powołania członka Rady Fundacji „Lekarzom Seniorom”
 

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §12 ust. 2 Statutu Fundacji „Lekarzom Seniorom” z siedzibą w Katowicach, w związku wygaśnięciem mandatu członka Rady Fundacji Janusza Heydy (Heyda) na skutek jego śmierci, postanawia:

§1

Powołać Stefana Kopocza (Kopocz) jako członka Rady Fundacji „Lekarzom Seniorom”.

§2

Członek Rady Fundacji zostaje powołany na czas nieoznaczony.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

  

                Sekretarz                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                           Tadeusz Urban

  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-09-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ilość odsłon artykułu 29