lipiec 2019

 

 

 

 

 

Nr uchwały

/2019

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

423

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

424-37

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

438

uznania formalnych kwalifikacji lekarza, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

439-47

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

448

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

449

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

450

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza lekarzowi cudzoziemcowi w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

451

zmiana miejsca stażowego

452-3

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

454

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

454

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

455

zmiany uchwały nr 283/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy serwisowej

456

zmiany uchwały nr 354/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zawarcia umowy na serwis systemu alarmowego

457

wykonania złotych odznaczeń „Zasłużony dla lekarzy Pro Medico

458

zakupu pojemników do segregacji odpadów

459

wydania książki

460-791

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

792

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

793-5

uznania formalnych kwalifikacji lekarza, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

796-99

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

800

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów oraz wydania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w związku z uzyskaniem uprawnienia do wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

801

stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza przez lekarza po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu

802

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

803

skierowania do odbywania stażu podyplomowego

804

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

805

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

806

potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

807

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

808-9

przyznania nagrody za specjalizację

810

wyboru przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego

811

oprawy artystycznej Andrzejek Stomatologicznych

812

zakup sprzętu komputerowego

813

zawarcia umowy o udostępnianie i wykorzystanie informacji

814

zawarcia umowy na zakup książek

815

skierowania do odbywania stażu podyplomowego

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ilość odsłon artykułu 34