sierpień 2019

 

 

 

 

 

Nr uchwały

/2019

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

816

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

817-57

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

858

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

859-62

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

863-78

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

879-80

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

881-93

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

894-1240

skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarz

1241-1304

skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty

1305

stwierdzenia odbycia przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza przez lekarza po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu

1306

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

1307-8

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

1309

przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1310

skierowania do odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty

1311-12

uznania formalnych kwalifikacji lekarza, przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej oraz wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

1313

wydania duplikatu dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”

1314-16

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

1317

skierowania do odbywania stażu podyplomowego

1318

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

1319

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

1320

wyboru przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy kierownika podmiotu leczniczego

1321

modernizacji wymiennika instalacji CO i ciepłej wody

1322

wymiany zaworów grzejnikowych i montażu odpowietrznika CO

1323

wymiany części instalacji CO

1324

zawarcia umowy na wykonanie prac remontowych

1325

wykonania sieci wirtualnych

1326

zawarcia umów ze spółką „Dom Lekarza” sp. z o.o.

1327

wykonania tablicy pamiątkowej

1328

zawarcia umowy na świadczenie usług prawnych

1329

wpisania lekarza na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów w związku z przeniesieniem z innej okręgowej izby lekarskiej

1330-33

wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach

1334-5

potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

1336

wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

1337-40

zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

1341

realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

1342

upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę Lekarską na szkolenie zawodowe

1343

przyznania zasiłku z tytułu narodzin dziecka

1344

zawarcia umowy na wykonanie mebli

1345

zakupu sprzętu komputerowego

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ilość odsłon artykułu 34