UCHWAŁA Nr 458/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 458/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 lipca 2019 r.

 

w sprawie: zakupu pojemników do segregacji odpadów

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art.. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 965) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na zakup pojemników do segregacji śmieci (na każdej kondygnacji) do wysokości 4.000 zł brutto na terenie w obiekcie Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

               Skarbnik                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                                       Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-07-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ilość odsłon artykułu 24