UCHWAŁA Nr 459/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 459/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 lipca 2019 r.

 

w sprawie: wydania książki

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art.. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 965) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na wydanie 6 tomu Biblioteki Historycznej ŚIL pt. „Statut Szpitala Juliusza w Rybniku – siedziby powstającego Muzeum Historii Medycyny i Farmacji” przeznaczając na ten cel kwotę 7.250 zł brutto ze środków Ośrodka Dokumentacji Historycznej.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   

               Skarbnik                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                                       Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-07-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ilość odsłon artykułu 53