UCHWAŁA Nr 814/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 814/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 31 lipca 2019 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na zakup książek


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r., poz. 965) oraz zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 27/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 20.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na zawarcie umowy z firmą „MedPharm Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na zakup 300 egzemplarzy książki „Kolokacje medyczne do tłumaczeń wysokospecjalistycznych” autorstwa Arkadiusza Badzińskiego, Alicji Grzanki, Romualda Wojnicz.
2. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia do umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    

               Skarbnik                                                                                  Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieslicki                                                                          Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-07-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ilość odsłon artykułu 23