Obwieszczenie Przewodniczącego OKW w Katowicach z dnia 3.12.2009 r. - Przewodniczący i Sekretarz OKR

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 21 grudnia 2009 r.

o wynikach wyborów Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach, Wiceprzewodniczących Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach oraz Sekretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach.


Na podstawie §49 ust. 1 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§1


W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że:

1. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach wybrany został:

- Krzysztof Olejnik

2. Wiceprzewodniczącymi Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach wybrani zostali:

- Piotr Grzesik
- Ryszard Michalik

3. Sekretarzem Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach wybrany został:
- Piotr Zyzak

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2009-12-03
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2011-03-30
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-09-23
Ilość odsłon artykułu 6353