UCHWAŁA Nr 1422/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 1422/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 września 2019 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

 

Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 965), w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.) i pkt. I ppkt. 8 Regulaminu prowadzenia kształcenia podyplomowego realizowanego w Śląskiej Izbie Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 47/2019 ORL w Katowicach z dnia 22.05.2019r., mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:

1. „Wdrożenie e-recepty krok po kroku”, który odbędzie się 16.11.2019 r.
2. „Jak patrzeć na zapis EKG, aby dostrzec to co ważne”, który odbędzie się 25.10.2019 r. i 13.11.2019 r.
3. „Zabiegi położnicze z zastosowaniem kleszczy położniczych”, który odbędzie się 15.11.2019 r.
4. II Jesień Internistyczna, który odbędzie się 26.10.2019 r.
5. „Leczenie i terapia skolioz w wybranych jednostkach chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem skolioz idiopatycznych”, który odbędzie się 11.10.2019 r.
6. „Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci”, który odbędzie się 6.11.2019 r. i 4.12.2019r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
7. „Pełnomocnik i obrońca w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej”, który odbędzie się 4-6.10.2019 r.
- ze środków OSL i OROZ
8. „Wyzwania etyczne w medycynie 2019”, który odbędzie się 15-17.11.2019 r.
- ze środków Komisji ds. Etyki Lekarskiej

§2

Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3

Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy i Lekarzy Dentystów.


§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

              Sekretarz                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                          Tadeusz Urban

  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-09-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-16
Ilość odsłon artykułu 31