UCHWAŁA Nr 252/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 252/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących
doskonalenie zawodowe.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
i art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. (Dz. U. Nr 219
poz. 1708) o izbach lekarskich, zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

Ustalić dla wnioskodawcy –Polskiego Towarzystwa Lekarskiego koło Tarnowskie Góry opłatę za wpis do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe
w wysokości 1 (słownie: jeden) zł + należny podatek VAT.

§2

Realizację uchwały powierzyć Głównej Księgowej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Wnioskodawca wykazał, że nie będzie pobierał opłaty za uczestnictwo
w organizowanym szkoleniu lekarzy, wobec czego Prezydium ORL uznało, że istnieją podstawy do zmniejszenia wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących szkolenie zawodowe lekarzy.
 

       Zastępca Sekretarza                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                               Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-06-27
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-25
Ilość odsłon artykułu 5576