Obwieszczenie Przewodniczącego OKW w Katowicach z dn. 24.03.2010 r. - wygasniecie mandatu OROZ

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 24 marca 2010 r.


w sprawie wygaśnięcia mandatu Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr Ewie Paszek.

Na podstawie §49 ust. 4 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów a Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§1


Stwierdza się, że wygasł mandat Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr Ewie Paszek w związku z objęciem mandatu Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2010-03-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2011-03-30
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-09-23
Ilość odsłon artykułu 6585