APEL ORL z 27.06.2012

APEL

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 r.

 

w sprawie: recept lekarskich


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, realizując apel nr 5/12/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 czerwca 2012 r., ponownie opowiada się za zmianą zapisów umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom oraz Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Okręgowa Rada Lekarska z niepokojem stwierdza, że mimo licznych, powtarzanych przez wiele organów samorządu lekarskiego oraz różnych lekarskich organizacji zawodowych i naukowych, negatywnych ocen w stosunku do Zarządzenia Nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r., a także krytycznych uwag do tego Zarządzenia wyrażonych m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższą Izbę Kontroli, a zwłaszcza przez Ministra Zdrowia, narzucane lekarzom i lekarzom dentystom tym Zarządzeniem umowy pozostają niezmienione. Rada stwierdza ponadto, że pomimo licznych apeli o zmianę Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w części dotyczącej wystawiania recept pozostają one niezmienione. Stwarza to zagrożenie dla normalnego wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, a przez to w poważnym stopniu narusza także bezpieczeństwo chorych.

Jednocześnie Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach podkreśla, że problemy stwarzane przez niewłaściwe umowy na wystawianie recept na leki refundowane stanowią najpilniejszy, ale nie jedyny problem wynikający z ustawy o refundacji. Środowisko lekarzy i lekarzy dentystów domaga się, by docelowo system refundacji leków opierał się na założeniu, iż recepty lekarskie zawierać mają wyłącznie informacje o leczeniu, którego pacjent potrzebuje. Opłacanie leków refundowanych jest obowiązkiem Narodowego Funduszu Zdrowia i do niego należy zapewnienie ubezpieczonym refundacji kosztów.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów, bez względu na miejsce i formę wykonywania zawodu, o wystawianie od 1 lipca 2012 r. recept bez adnotacji o refundacji.

 


     Zastępca Sekretarza                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                              Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-06-27
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-09-23
Ilość odsłon artykułu 5575