Instrukcja obsługi

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiej Izby Lekarskiej posiadającą adres URL - www.bip.izba-lekarska.org.pl, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie organizuje się w postaci baz danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o mechanizmy baz danych.

Stronę główną Biuletynu redaguje się w sposób umożliwiający modyfikacje menu podmiotowego i przedmiotowego, a także uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa Biuletyn.

ŚIL powiadamia ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zmianach w treści informacji, które przekazano w celu zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu.


Informacje zgromadzone w bazie danych strony głównej Biuletynu oraz informacje publiczne zgromadzone na podmiotowych stronach Biuletynu kopiuje się systematycznie na odrębne elektroniczne nośniki informacji, nie rzadziej niż raz na dobę.

Oprogramowanie serwera strony głównej Biuletynu oraz serwerów podmiotowych stron Biuletynu zawiera zabezpieczenia uniemożliwiające instalację na tych serwerach przez osoby nieuprawnione innego oprogramowania, w szczególności spowalniającego obsługę Biuletynu lub uniemożliwiającego taką obsługę.

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2011-03-27
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-03-27
Przyczyna zmiany przeniesienie na nową stronę BIP
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-05-25
Ilość odsłon artykułu 8681