Obwieszczenie Przewodniczącego OKW z dn. 24.03.2010 r.- wygasniecie mandatu OSL

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 24 marca 2010 r.


w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach dr Danucie Korniak oraz dr Markowi Kondys.

Na podstawie §49 ust. 4 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§1

Stwierdza się, że wygasł mandat członka Okręgowego Sądu Lekarskiego dr Danucie Korniak w związku z objęciem mandatu członka Naczelnej Rady Lekarskiej.

§2

Stwierdza się, że wygasł mandat członka Okręgowego Sądu Lekarskiego dr Markowi Kondys w związku ze zrzeczeniem się mandatu członka OSL.

§3

Ustala się, że mandat członka Okręgowego Sądu Lekarskiego obejmują:
1. dr Maciej Kondracki
2. dr Bogusława Czyrnik

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski
 

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2010-03-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2011-03-30
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-09-23
Ilość odsłon artykułu 6526