APEL Prezydium ORL z 04.07.2012

APEL

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 4 lipca 2012 r.

 

w sprawie akcji protestacyjnej

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach zwraca się do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, by w trybie pilnym w uzgodnieniu z prezesami okręgowych rad lekarskich dokonać wszechstronnej analizy prowadzonej akcji protestacyjnej.

Zdaniem Prezydium ORL w Katowicach należy rozważyć wytypowanie przez samorząd lekarski mediatorów zewnętrznych, którzy podejmą działania prowadzące do ostatecznego uzgodnienia stanowisk samorządu lekarskiego, NFZ i Ministerstwa Zdrowia w kwestii wystawiania przez lekarzy i lekarzy dentystów recept na leki refundowane.

Uważamy, że celowe byłoby również pozyskanie opinii prawnych dotyczących:
a) zasadności funkcjonowania umów,
b) adekwatności kar określonych w paragrafie 9 umowy stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 38/2012/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom,
c) oceny precyzyjności definicji użytych w paragrafie 9 w/w umowy, a zwłaszcza w ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 1 pkt. 1 lit. c

 


     Zastępca Sekretarza                                                           Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                      Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-07-04
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-09-23
Ilość odsłon artykułu 5480