Obwieszczenie Przewodniczącego OKW z dn. 27.03.2010 r.- wynik wyborów uzupełniających OSL

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 27 marca 2010 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Okręgowego Sądu Lekarskiego.


Na podstawie art. 24 pkt 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 219 poz. 1708 z 2009 r.), § 49 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów tych delegatów, § 1 uchwały Nr 1/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27.03.2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy bwieszcza się, co następuje:

§1


W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających, ogłasza się, że członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego zostali:

1. lek. Flak Maria
2. lek. Grabowski Tomasz
3. lek. Markowski Jarosław
4. lek. Pruszowski Jan

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2010-03-27
Wprowadził/Data wprowadzenia Przemysław Skiba 2011-03-30
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-09-23
Ilość odsłon artykułu 7159