UCHWAŁA Nr 39/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 39/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 września 2012 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie składu komisji problemowych ORL
w Katowicach.

 

Na podstawie §11 ust. 3 Regulaminu Okręgowej rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

W §1 uchwały Nr 10/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 3.02.2010 r. w sprawie składu komisji problemowych ORL w Katowicach wprowadza się następujące zmiany:

1. do Komisji Historycznej powołuje się Cezarego Lewandowskiego, Ryszarda Wąsika

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                Sekretarz                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                               Okręgowej Rady Lekarskiej

          Andrzej Postek                                                 Jacek Kozakiewicz

 

 

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-09-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-11-04
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-11-11
Ilość odsłon artykułu 6857