UCHWAŁA Nr 41/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 41/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 wrzesnia 2012 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 59/2011 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie terminów
posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2012 roku

 


Na podstawie §12 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 27 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

W §1 uchwały nr 59/2011 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2012 roku zmienić z „21 listopada” na „1-2 grudnia”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Sekretarz                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                         Okręgowej Rady Lekarskiej

          Andrzej Postek                                             Jacek Kozakiewicz

 

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-09-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-11-04
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-11-11
Ilość odsłon artykułu 6981