UCHWAŁA Nr 296/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 296/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie: wyboru przedstawicieli ORL na przewodniczących do komisji konkursowej
na stanowiska ordynatorskie.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 9,
art. 25 pkt. 4 w związku art. 26 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 (Dz.U. Nr 219 poz. 1708), oraz §10 pkt. 3 lit. a) rozp. MZ z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012 poz. 182), zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (Uchwała ORL w Katowicach Nr 2/2010),
z postanawia:

§1

Wybrać przedstawicieli ORL na przewodniczących do komisji konkursowej
na stanowisko ordynatorskie:

Oddziału Chirurgii Dziecięcej – WSS Nr 3 Rybnik
- Kol. Ireneusz Kohut

Oddziału Onkologicznego – WSS Nr 3 Rybnik
- Kol. Zofia Rusinowska

Oddziału Kardiologicznego z pododdziałem IOK i Prac. Badań Angiog.
- WSS Nr 3 Rybnik
- Kol. Janusz Milejski

§2

Zobowiązuje się przewodniczącego komisji ds. konkursów ŚIL Katowice,
do powiadomienia zainteresowanego o powyższej decyzji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Sekretarz                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                      Jacek Kozakiewicz
 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-08-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-11-11
Ilość odsłon artykułu 5414