UCHWAŁA Nr 301/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA NR 301/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie: nieodpłatnego udostępnienia miejsca w bazie noclegowej Pro Medico
w Warszawie dla Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na podstawie art. 5 pkt. 13,14,19 i 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1708), zgodnie z uchwałą nr 2/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz mając na uwadze działania na rzecz wspierania lekarzy polskiego pochodzenia na Ukrainie, postanawia:

§1
Nieodpłatnie udostępnić jedno miejsce w pokoju wieloosobowym w bazie noclegowej Pro Medico w Warszawie dla Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie z przeznaczeniem dla wskazanego przez to Stowarzyszenie lekarza, który będzie odbywał w Polsce szkolenie podyplomowe.

§2
1. Zgłoszenia lekarza oraz podanie terminu jego pobytu do Śląskiej Izby Lekarskiej dokona Stowarzyszenie w formie pisemnej lub mailowej co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem pobytu.
2. Lekarz korzystający z bazy noclegowej obowiązany jest stosować się do regulaminu porządkowego obiektu wywieszonego w ogólnie dostępnym miejscu na terenie bazy noclegowej.

§3
Zobowiązać Sekretarza ORL do składania Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach sprawozdań z realizacji niniejszej Uchwały.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                      Jacek Kozakiewicz
 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-08-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-11-11
Ilość odsłon artykułu 5412