UCHWAŁA Nr 314/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 314/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 września 2012 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do złożenia rozliczenia kosztów dotacji przyznanej przez Naczelną Izbę
Lekarską na szkolenie zawodowe

 

W związku z uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 19 września 2012 r., dotyczącej rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 14/12/P-VI Prezydium NRL z dnia 27.01.2012 oraz uchwałą Nr 124/11/P-VI Prezydium NRL z dnia 22.07.2011, Prezydium ORL w Katowicach postanawia:

§1

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do złożenia w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach rozliczenia kosztów dotacji na szkolenie zawodowe przyznanej uchwałą Nr 14/12/P-VI Prezydium NRL z dnia 27.01.2012r. oraz uchwałą Nr 124/11/P-VI Prezydium NRL z dnia 22.07.2011r.

§2

Nadzór nad niniejszą uchwałą powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

              

              Sekretarz                                                            Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                               Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                Halina Borgiel-Marek

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Halina Borgiel-Marek 2012-09-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-11-11
Ilość odsłon artykułu 5291