UCHWAŁA Nr 315/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 315/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 września 2012 r.

 

w sprawie: wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie
na stanowisko ordynatora.


W odpowiedzi na pismo WSS Nr 3 w Rybniku z dnia 17.07.2012r. oraz SPZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie z dnia 9.07.2012 r., Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 9, art. 25 pkt. 4 w związku art.26 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708), oraz §10 pkt. 3 lit. c) rozp. MZ z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012 poz. 182),, zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (Uchwała ORL w Katowicach Nr 2/2010) - postanawia:

§1

Wybrać przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora:

Oddziału Onkologicznego – WSS Nr 3 Rybnik
- Kol. Grażyna Sobol
- Kol. Ewa Nowakowska-Zajdel

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – SPZOZ Szpital Wielospecjalistyczny Jaworzno
- Kol. Jacek Karpe
- Kol. Andrzej Pluta

§2

Zobowiązuje się przewodniczącego komisji ds. konkursów ŚIL Katowice,
do powiadomienia zainteresowanego o powyższej decyzji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

              

              Sekretarz                                                            Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                               Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                Halina Borgiel-Marek

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Halina Borgiel-Marek 2012-09-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-11-11
Ilość odsłon artykułu 4707