Wybory - VII kadencja

Wybory do samorządu lekarskiego na VII kadencję 2013-2017

 

PRZEWODNIK WYBORCZY

Krok 1. Rejony wyborcze

Należy sprawdzić swoją przynależność do rejonu wyborczego, z którego będziemy głosować. W tym celu w polu „szukaj” wpisujemy swoje nazwisko i pojawia się rejon wyborczy, do którego zostaliśmy przypisani.

 

Krok 2. Rejony wyborcze – zmiana (może być pominięty)

Jeżeli chcemy być wpisani do innego rejonu wyborczego w tym celu ze strony Aktualności, wnioski, regulaminy  pobieramy wniosek i wypełniony składamy do 18 lutego 2013:

•pocztą na adres: Śląska Izba Lekarska-Okręgowa Komisja Wyborcza ul. Grażyńskiego 49A 40-126 Katowice

•faxem: 32/ 604-42-57

•mailem: rejestr@izba-lekarska.org.pl, staze@izba-lekarska.org.pl, j.swoboda@izba-lekarska.org.pl

 

Krok 3. Zgłaszanie kandydatów

Jeżeli chcemy zgłosić kandydatów lub sami kandydować do organów samorządowych, pobieramy ze strony Aktualności, wnioski, regulaminy i wypełniamy:
KARTĘ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY
i w terminie od 1 marca do 12 kwietnia 2013 składamy:

•pocztą na adres: Śląska Izba Lekarska-Okręgowa Komisja Wyborcza ul. Grażyńskiego 49A, 40-126 Katowice

•faxem: 32/ 604-42-57

•mailem: rejestr@izba-lekarska.org.pl, staze@izba-lekarska.org.pl, j.swoboda@izba-lekarska.org.pl

 

Krok 4. Głosowanie

Wypełniamy otrzymaną pocztą kartę do głosowania i zgodnie z dołączoną instrukcją wysyłamy za pośrednictwem poczty (bez znaczka pocztowego, bowiem opłatę ponosi ŚIL) w terminie do 31 maja 2013 na adres:
Śląska Izba Lekarska-Okręgowa Komisja Wyborcza ul. Grażyńskiego 49 A, 40-126 Katowice. Członek rejonu wyborczego, który nie głosował w trybie korespondencyjnym, może oddać głos osobiście w dniu wyborów.

W przypadku zagubienia karty do głosowania można pobrać nową w lokalu wyborczym.

Uwaga! Datą oddania głosu drogą korespondencyjną jest dzień wpływu do Okręgowej Komisji Wyborczej, który poprzedza termin głosowania bezpośredniego w lokalu wyborczym.

Zgodnie z regulaminem wyborów głosy, które wpłyną do OKW po terminie określonym w zawiadomieniach nie będą uwzględniane.

 


Krok 5. Wyniki wyborów

Po 15 lipca 2013 ogłoszenie wyników wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy.

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2012-11-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2012-11-28
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2017-02-28
Ilość odsłon artykułu 13206