UCHWAŁA Nr 49/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 49/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

 

w sprawie: utworzenia rejonów wyborczych.

 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.
2009 r., nr 219, poz. 1708 ze zm.) oraz §13 ust. 1 pkt. 1 ust. 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 13 regulaminu wyborów do organów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej
w Katowicach z dnia 28.11.2012r. uchwala się, co następuje:

§1

1. Tworzy się rejony wyborcze na obszarze działania Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na okres VII kadencji w latach 2013-2017r.

2. Rejony wyborcze, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Sekretarz                                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

          Andrzej Postek                                                              Jacek Kozakiewicz

 


Załącznik nr 1


symbol       nazwa
K7.001/07 Będzin
K7.002/07 Bytom (Szpital Wojewódzki Nr 4+prac. ŚUM+prywatne praktyki + nie wykonujący zawodu +wykonujący zawód poza granicami RP)
K7.003/07 Bytom(Szpital Specjalistyczny Nr 2+pracownicy ŚUM)
K7.004/07 Bytom(Szpital Nr 1+pracownicy ŚUM)
K7.005/07 Bytom(lekarze spoza rejonów 2,3,4)
K7.006/07 Chorzów
K7.007/07 Czechowice Dz.(Szp.Reumatologiczny Ustroń+Bestwina+Jawiszowice+Bielsko Biała
K7.008/07 Czeladź+Wojkowice+Mierzęcice+Siewierz+Bobrowniki, Brudzowice, Psary, Siemonia,Sączów, Przeczyce+Rogoźnik, Strzyżowice
K7.009/07 Dąbrowa Górnicza (Szpital Specjalistyczny)+Sławków
K7.010/07 Dąbrowa Górnicza(NZOZ-y+prywatne praktyki+nie wykonujący zawodu+wykonujący zawód poza granicami RP)
K7.011/07 Gliwice(Centrum Onkologii)
K7.012/07 Gliwice(Gliwickie Centrum Medyczne (dawny Szpital Miejski)+NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny)
K7.013/07 Gliwice(Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią+NZOZ "Vito Med"-Szpital)
K7.014/07 Gliwice(OLK+NZOZ "Unia Bracka"+prywatne prakt.+pozostałe podmioty działalności leczniczej)
K7.015/07 Gliwice(NZOZ-y+nie wykonujący zawodu+wykonujący zawód poza granicami RP)
K7.016/07 Jastrzębie Zdrój(Szpital Wojewódzki Nr 2)
K7.017/07 Jastrzębie Zdrój(NZOZ-y+Szpital dla Dzieci+pryw. praktyki+nie wykonujący zawodu+Zebrzydowice+Kaczyce+wykonujący zawód poza granicami RP)
K7.018/07 Jaworzno (+Trzebinia, Olkusz, Kraków)
K7.019/07 Katowice(Centrum Psychiatrii+Szpital Geriatryczny+Szpital Murcki)
K7.020/07 Katowice(CSK+pracownicy ŚUM)
K7.021/07 Katowice(SP Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne)
K7.022/07 Katowice(pracownicy ŚUM SP Szpital Kliniczny nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne)
K7.023/07 Katowice(SP Szpital Kliniczny nr 6 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka +pracownicy ŚUM)
K7.024/07 Katowice(Szpital MSWiA)
K7.025/07 Katowice(Okręgowy Szpital Kolejowy+Olk-Med sp. z o.o.)
K7.026/07 Katowice(Szpital im.Leszczyńskiego+Stacja Krwiodastwa+Sanepid)
K7.027/07 Katowice("Boni Fratres Catoviensis" NZOZ Szpital Zakonu Bonifratrów p.w. Aniołów Stróżów)
K7.028/07 Katowice(Szpital Kliniczny Nr1+pracownicy ŚUM na ul.Francuskiej i na ul.Reymonta)
K7.029/07 Katowice(Szpital Kliniczny Nr5+pracownicy ŚUM)
K7.030/07 Katowice(Szpital św.Elżbiety+Szpital im.Michałowskiego+NFZ+Sąd+Urząd Wojewódzki+Areszt Śledczy+KRUS)
K7.031/07 Katowice(Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych+Pogotowie)
K7.032/07 Katowice (SP ZLA "Moja Przychodnia" + NZOZ "Unia Bracka")
K7.033/07 Katowice(prywatne praktyki)
K7.034/07 Katowice (lekarze nie wykonujący zawodu+wykonujący zawód poza granicami RP)
K7.035/07 Katowice(lekarze emeryci)
K7.036/07 Katowice (Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej)
K7.037/07 Knurów + Pilchowice + Czerwionka Leszczyny+Gierałtowice
K7.038/07 Mikołów+powiat mikołowski
K7.039/07 Mysłowice
K7.040/07 Piekary Śląskie
K7.041/07 Pszczyna+powiat pszczynski
K7.042/07 Pyskowice,Sośnicowice,Toszek,Rudziniec,Wielowieś
K7.043/07 Racibórz+powiat raciborski
K7.044/07 Ruda Śląska(Szpital Miejski Godula + prywatne praktyki)
K7.045/07 Ruda Śląska(Szpital Miejski Bielszowice + nie wyk. zawodu+wykonujący zawód poza granicam++NZOZ "Unia Bracka")
K7.046/07 Rybnik+Jejkowice+Świerklany
K7.047/07 Rydułtowy+Pszów+Lyski+Gaszowice
K7.048/07 Siemianowice Śląskie
K7.049/07 Sosnowiec(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5+pracownicy ŚUM)
K7.050/07 Sosnowiec(Centrum Pediatrii + nie wykonujący zawodu+wykonujący zawód poza granicami RP)
K7.051/07 Sosnowiec(Instytut Medycyny Pracy+Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Katowice+ZUS+Sanepid)
K7.052/07 Sosnowiec(SP ZZOZ Szpital Miejski ul.Szpitalna i Zegadłowicza + Obwód Lecznictwa Kolejowego)
K7.053/07 Sosnowiec(NZOZ-y+Pogotowie Ratunkowe+Hospicjum+Izba Wytrzeźwień+Areszt Śledczy)
K7.054/07 Sosnowiec(prywatne praktyki)
K7.055/07 Sosnowiec(Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego+NZOZ "Unia Bracka"+SP ZOZ)
K7.056/07 Świętochłowice
K7.057/07 Tarnowskie Góry(WSP im.Hagera+pracownicy ŚUM+Lubliniec+poradnie I)
K7.058/07 Tarnowskie Góry (REPTY)
K7.059/07 Tarnowskie Góry(NZOZ Szpital Św.Kamila+NZOZy+Zakł.Pulm.+OLK+ZUS+prywatne prakt.+nie wyk.zaw.+gminy:Tworóg, Radzionków, Świerklaniec, Tąpkowice, Krupski Młyn, Kalety, Wieszowa, Czekanów, Miasteczko Śląskie, Zbrosławice)
K7.060/07 Tarnowskie Góry(Poradnie II)
K7.061/07 Tychy(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny sp.Megrez+Szpital Miejski+Sanepid)
K7.062/07 Tychy+powiat bieruńsko-lędziński
K7.063/07 Wodzisław Śląski(Zespół Opieki Zdrowotnej+Pogotowie+NZOZ-y z Wodzisławia i gmin:Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Radlin)
K7.064/07 Wodzisław Śląski(Szpital Chorób Płuc+prywatne praktyki+nie wyk.zawodu z Wodzisławia i gmin:Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Radlin+ wykonujący zawód poza granicami RP)
K7.065/07 Zabrze(Szpital Kliniczny Nr 1+pracownicy ŚUM+Kliniki na ul. Jordana)
K7.066/07 Zabrze(Śląskie Centrum Chorób Serca+Szpital Specjalistyczny+pracownicy ŚUM)
K7.067/07 Zabrze(NZOZ Szpital Miejski+prywatne praktyki+nie wykonujący zawodu+Klinika Chorób Płuc + Klinika na Traugutta+wykonujący zawód poza granicami RP)
K7.068/07 Zabrze(NZOZy+SPZOZy+Izba Wytrzeźwień+ZUS)
K7.069/07 Zawiercie(Szpital Powiatowy+nie wyk zawodu i prywatne praktyki z Zawiercia i powiatu zawierciańskieg
K7.070/07 Zawiercie(NZOZy z Zawiercia i powiatu zawierciańskiego+ZLA)
K7.071/07 Żory
K7.072/07 Będzin+powiat będziński-DENTYŚCI
K7.073/07 Bytom (Akademickie Centrum Stomatologii + pracownicy ŚUM)-DENTYŚCI
K7.074/07 Bytom (NZOZy+nie wyk. zawodu + prywatne praktyki+wykonujący zawód poza granicami RP)-DENTYŚCI
K7.075/07 Chorzów + Świętochłowice-DENTYŚCI
K7.076/07 Dąbrowa Górnicza-DENTYŚCI
K7.077/07 Gliwice+powiat gliwicki (oprócz Knurowa i Pilchowic)-DENTYŚCI
K7.078/07 Jastrzębie Zdrój+Żory+Zebrzydowice+Wodzisław Śląski+Godów+Gorzyce+Lubomia+Marklowice+Mszana-DENTYŚCI
K7.079/07 Jaworzno-DENTYŚCI
K7.080/07 Katowice(Szpital Kliniczny nr1+pracownicy ŚUM+Zesp. Woj. Przych. Spec.+ZLA "Moja Przychodnia"+OLK+NZOZ-y)-DENTYŚCI
K7.081/07 Katowice(prywatne praktyki+nie wykonujący zawodu+wykonujący zawód poza granicami RP)-DENTYŚCI
K7.082/07 Mikołów+powiat mikołowski-DENTYŚCI
K7.083/07 Mysłowice-DENTYŚCI
K7.084/07 Pszczyna+powiat pszczyński+Czechowice-Dziedzice+Bestwina+Brzeszcze-DENTYŚCI
K7.085/07 Racibórz+powiat raciborski-DENTYŚCI
K7.086/07 Ruda Śląska-DENTYŚCI
K7.087/07 Rybnik+powiat rybnicki+Rydułtowy+Radlin+Pszów+Knurów+Pilchowice-DENTYŚCI
K7.088/07 Siemianowice Śląskie-DENTYŚCI
K7.089/07 Sosnowiec (prywatne praktyki + nie wykonujący zawodu+wykonujący zawód poza granicami RP)-DENTYŚCI
K7.090/07 Sosnowiec (NZOZy+WSSnr 5+pracownicy ŚUM)-DENTYŚCI
K7.091/07 Tarnowskie Góry+Piekary Śląskie(gminy I)-DENTYŚCI
K7.092/07 Tarnowskie Góry+Piekary Śląskie(gminy II)-DENTYŚCI
K7.093/07 Tychy+powiat bieruńsko-lędziński-DENTYŚCI
K7.094/07 Zabrze-DENTYŚCI
K7.095/07 Zawiercie+powiat zawierciański-DENTYŚCI
K7.096/07 NZOZ OPIFER

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-12-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-12-16
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-12-16
Ilość odsłon artykułu 6662