UCHWAŁA Nr 42/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 42/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 października 2012 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie składu komisji problemowych ORL
w Katowicach.

 

Na podstawie §11 ust. 3 Regulaminu Okręgowej rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

W §1 uchwały Nr 10/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 3.02.2010 r. w sprawie składu komisji problemowych ORL w Katowicach wprowadza się następujące zmiany:

1. do Komisji Młodych Lekarzy powołuje się Karolinę Kołodziejczyk
2. do Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego powołuje się Zygmunta Klosę

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                Sekretarz                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

           Andrzej Postek                                               Jacek Kozakiewicz

 

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-10-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-26
Ilość odsłon artykułu 5584