UCHWAŁA Nr 46/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 46/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 grudnia 2012 r.

 

w sprawie: terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2013 roku

 


Na podstawie §12 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 27 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

Ustalić terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2013 roku:
- 9 stycznia
- 6 lutego
- 13 marca
- 24 kwietnia
- 22 maja
- 12 czerwca
- 11 września
- 16 października
- 13 listopada
- 18 grudnia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                Sekretarz                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

           Andrzej Postek                                               Jacek Kozakiewicz

 

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-12-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-26
Ilość odsłon artykułu 5507