UCHWAŁA Nr 50/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 50/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

 

w sprawie: ustalenia liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy kadencji 2013-2017.

 


Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U.
2009 r., nr 219, poz. 1708 ze zm.) oraz §14 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów
do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 28.11.2012r. uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się liczbę mandatów dla delegatów na okręgowy zjazd lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na okres VII kadencji w latach 2013-2017 w liczbie 400.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                 Sekretarz                                                                   Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

            Andrzej Postek                                                    Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-12-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-26
Ilość odsłon artykułu 5429