UCHWAŁA Nr 51/2012 ORL

UCHWAŁA Nr 51/2012

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

 

w sprawie: odmowy uzupełnienia uchwały nr 44/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wydania zakazu
wykonywania działalności leczniczej przez lek.  objętej
wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

 

 

                 Sekretarz                                                                   Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

            Andrzej Postek                                                    Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-12-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-26
Ilość odsłon artykułu 5460