UCHWAŁA Nr 374/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 374/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 października 2012 r.

 

w sprawie: wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko zastępcę
kierownika zakładu opieki zdrowotnej.


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 9, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. Nr 219
poz. 1708) o izbach lekarskich, oraz §10 pkt. 2 lit. b rozp. MZ z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012 poz. 182), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (Uchwała ORL w Katowicach Nr 2/2010) - postanawia:

§1

Wybrać przedstawiciela ORL do komisji konkursowej na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa - PPZOZ Szpital w Rydułtowach
- Kol. Jan Cieślicki

§2

Zobowiązuje się przewodniczącego komisji ds. konkursów ŚIL Katowice,
do powiadomienia zainteresowanego o powyższej decyzji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                 Sekretarz                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                          Okręgowej Rady Lekarskiej

           Andrzej Postek                                            Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-10-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-26
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2013-01-26
Ilość odsłon artykułu 6671