UCHWAŁA 396/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 396/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 listopada 2012 r.

 

w sprawie: wyboru przedstawicieli ORL na przewodniczących do komisji konkursowej
na stanowiska ordynatorskie.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 9,
art. 25 pkt. 4 w związku art. 26 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 (Dz.U. Nr 219 poz. 1708), oraz §10 pkt. 3 lit. a) rozp. MZ z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012 poz. 182), zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (Uchwała ORL w Katowicach Nr 2/2010),
z postanawia:

§1
Wybrać przedstawicieli ORL na przewodniczących do komisji konkursowej
na stanowisko ordynatorskie:

Oddziału Ginekologii Onkologicznej – Beskidzkie Centrum Onkologii Bielsko Biała
- Kol. Mieczysław Rajs
(zamiana za dr A. Blecharza)

§2
Uchyla się zapis §1 pkt. 1 uchwały Nr 341/2012 z dnia 3.10.2012 r. w części dotyczącej wyboru dr Adama Blecharza na przewodniczącego do komisji konkursowej
na stanowisko ordynatora oddziału ginekologii onkologicznej Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku Białej.

§3
Zobowiązuje się przewodniczącego komisji ds. konkursów ŚIL Katowice,
do powiadomienia zainteresowanego o powyższej decyzji.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

              Sekretarz                                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                    Jacek Kozakiewicz
 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-11-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-27
Ilość odsłon artykułu 5206