UCHWAŁA Nr 45/2010 ORL

UCHWAŁA Nr 45/2010

 

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie: powołania i określenia zadań Redaktora strony internetowej
 


Na podstawie §2 pkt. 36 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

 


§1
Redaktor strony internetowej odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej.


§2
Redaktor odpowiada za merytoryczną zawartość strony.
 


§3

Do zadań Redaktora należy:

1.Opracowywanie bieżących wiadomości o pracach organów samorządu lekarskiego oraz informacji dostarczonych przez członków samorządu lekarskiego.2.Nadzór nad stałym aktualizowaniem materiałów znajdujących się na stronie, przygotowywanie przez Biuro ŚIL, kancelarię prawną ŚIL, Rzecznika prasowego ŚIL. 3.Utrzymywanie w należytym stanie technicznym strony.4.Opracowywanie i analiza ankiet umieszczanych na stronie.5.Wysyłanie newslettera.6.Odczytywanie i wstępna analiza listów przychodzących na skrzynkę pocztową strony internetowej.

 

§4

Redaktor strony internetowej współpracuję z Komisją ds. BIP i strony internetowej ORL oraz Kolegium Redakcyjnym Biuletynu „Pro Medico”.


§5

Powierzone zadania Redaktor strony internetowej wykonuje przy pomocy pracownika biura ŚIL wyznaczonego przez Dyrektora Biura ŚIL.

 

§6

Na stanowisko Redaktora strony internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej powołuje się Rafała Kiełkowskiego.


§7

Nadzór nad działalnością redaktora strony internetowej powierza się Prezesowi ORL.

 

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Sekretarz                                                                                                             Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                                                                 Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2010-06-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-07-26
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-10-17
Ilość odsłon artykułu 7573