UCHWAŁA Nr 19/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 19/2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 stycznia 2013 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 4.000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na zakup kserokopiarki dla potrzeb działu rejestru lekarzy.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

      Zastępca Sekretarza                                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej


          Krystian Frey                                                                         Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-01-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-04-13
Ilość odsłon artykułu 5131