UCHWAŁA Nr 21/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 21/2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 stycznia 2013 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na przeprowadzenie badania finansowego ŚIL za 2012 r.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

1. Zawrzeć umowę z firmą „Interfin” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 27/03 na przeprowadzenie badania finansowego Śląskiej Izby Lekarskiej za 2012 rok.
2. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 6.500 PLN netto.

§2

Zobowiązać Skarbnika ORL do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Prezesowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


      Zastępca Sekretarza                                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej


          Krystian Frey                                                                         Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-01-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-04-13
Ilość odsłon artykułu 5425