UCHWAŁA Nr 30/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 30/2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 stycznia 2013 r.

 

w sprawie: zmiany umowy dzierżawy ze Spółką „Dom Lekarza”.


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na zmianę umowy z dnia 1 marca 2008 r. łączącej Śląską Izbę Lekarską i spółkę „Dom Lekarza” poprzez:
- wyłączenie z umowy 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni 57,8m2, usytuowanych
na V piętrze
- dostosowanie wysokości czynszu dzierżawnego do faktycznie zajmowanej powierzchni i ustalenie go w wysokości 6933 zł miesięcznie
- rozliczanie mediów proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni tj. Spółka - 51,4%, Izba – 48,6%

§2
Wyrazić zgodę na zmianę porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów działania portierni i parkingu z dnia 2 stycznia 2003 r. łączącego Śląską Izbę Lekarską i spółkę Dom Lekarza poprzez urealnienie partycypacji w kosztach utrzymania portierni i pracowników parkingu na poziomie 40%.

§3
Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§4
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013r.
 

 

              Sekretarz                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                       Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-01-16
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-04-13
Ilość odsłon artykułu 5294