UCHWAŁA Nr 5/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 5/2013

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 lutego 2013 r.

 

w sprawie: zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu
przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych w ramach
indywidualnej i indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 29/11/VI z dnia 16 grudnia 2011 § 4 pkt. 4 w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych, postanawia:

§1
Zobowiązać lekarza lub lekarza dentystę wykonującego praktykę zawodową
do stosowania:
1. nie więcej niż 2 tablic ogłoszeniowych na zewnątrz budynku praktyki lekarskiej wg wzoru (załącznik nr 1),
2. nie więcej niż 2 tablic ogłoszeniowych przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki wg wzoru (załącznik nr 2),

§2
1. Zaleca stosowanie treści ogłoszenia prasowego, informacji w książkach telefonicznych, informacji w informatorach o usługach medycznych i informacji na stronach internetowych wg wzoru (załącznik nr 3).

2. Zaleca stosowanie pieczątek indywidualnej praktyki lekarskiej i indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wg wzoru (załącznik nr 4).

§3
Traci moc uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 3 lutego 1999 r. nr 8/99 w sprawie zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej i specjalistycznej praktyki lekarskiej

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Sekretarz                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

          Andrzej Postek                                                                 Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-02-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-04-14
Ilość odsłon artykułu 5388