UCHWAŁA Nr 6/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 6/2013

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 lutego 2013 r.

 

w sprawie: upoważnienia Skarbnika Śląskiej Izby Lekarskiej do podejmowania
jednoosobowo decyzji o umorzeniu odsetek od zaległych składek


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt 4 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r.
oraz na podstawie § 2 pkt. 5 w związku z §24 pkt. 4 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 27 marca 2010 r., postanawia :

§1

Upoważnić Skarbnika Śląskiej Izby lekarskiej w Katowicach do podejmowania jednoosobowo decyzji o umorzeniu odsetek od zaległych składek członkowskich w indywidualnych sprawach lekarzy.

§2

W ramach upoważnienia Skarbnik ŚIL może podejmować wszelkie czynności związane z umorzeniem odsetek, które zależne są od sytuacji, w której znajduje się lekarz zalegający z opłacaniem składek członkowskich.

§3

Upoważnić Prezydium ORL do ustalenia zasad umarzania odsetek od zaległych składek.

§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Prezesowi ORL.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

             Sekretarz                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

          Andrzej Postek                                                                 Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-02-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-04-14
Ilość odsłon artykułu 5118